ca

Šonedēļ, 12. un 13. decembrī, Latvijā viesojās Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas izglītības ministriju, aģentūru, profesionālās izglītības iestāžu un citu ar profesionālās izglītības īstenošanu saistītu institūciju pārstāvji. Izglītības un ministrijas organizētajā seminārā valstu pārstāvji pārrunāja aktualitātes profesionālajā izglītībā, kā arī sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanu starp Latviju un Centrālāzijas valstīm.

Semināra pirmajā dienā Latvijas pārstāvji dalījās pieredzē par Latvijā īstenotajām reformām profesionālajā izglītībā - profesionālās izglītības satura reformu, kā arī pasākumiem, kuru mērķis ir vairot profesionālās izglītības popularitāti un pievilcību Latvijā. Tika iepazīta arī Centrālāzijas valstu pieredze, profesionālās izglītības galvenie reformu virzieni un starptautiskās sadarbības intereses šajā jomā.

Piektdien semināra dalībnieki viesojās profesionālās izglītības kompetences centrā “Ogres tehnikums” un “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, lai praksē iepazītu Latvijas profesionālās izglītības reformu rezultātus, uzzinātu par šo skolu sadarbību ar darba devējiem, kā arī apzinātu iespējamus sadarbības virzienus.

Nākamajā, 2021. – 2027. gada, finanšu plānošanas periodā Erasmus+ programmā paredzētas plašākas starptautiskās sadarbības iespējas profesionālajā izglītībā, tostarp starp Latviju un Centrālāzijas valstīm, tāpēc šī tikšanās ir laba iespēja stiprināt un veidot jaunus kontaktus turpmākiem sadarbības projektiem, kā arī audzēkņu un mācībspēku mobilitātei.

Seminārs tika organizēts IZM īstenotā projekta “Atbalsts sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai profesionālās izglītības jomā ar Centrālāzijas valstīm” ietvaros. Projekts 2019. gadā saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu no attīstības sadarbības budžeta. Latviju seminārā pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrijas, Ārlietu ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Kā arī PIKC Ogres tehnikuma un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pārstāvji.

Kopš Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015. gada Latvija bija uzņēmusies vadošo ES dalībvalsts lomu profesionālajā izglītībā Eiropas Komisijas finansētajā projektā “ES – Centrālāzijas izglītības platforma”. Šo gadu laikā Latvijas eksperti aktīvi piedalījās profesionālās un augstākās izglītības pasākumos, kas tika rīkoti šīs platformas ietvaros (2015-2019). Notika regulāra informācijas un pieredzes apmaiņa par aktuāliem izglītības jautājumiem, īstenotajām izglītības reformām, tādējādi sniedzot atbalstu izglītības reformu īstenošanā Centrālāzijas valstīs.