Vecākiem

 

attēls“Mana skola attālināto mācīšanos nodrošināja labi vai ļoti labi” – šādu vērtējumu attālināto mācību procesam snieguši 84% skolēnu, 95% skolotāju un 78% vecāku. Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā noslēguma aptauja par attālināto mācību procesu vēl turpinās, tomēr pirmie apkopotie dati ļauj secināt – visi izglītības procesā iesaistītie ir spējuši operatīvi pielāgoties jaunajai situācijai, pilnībā pārkārtot savu ikdienu un mācīšanās paradumus, un sekmīgi pārvarēt grūtības un izaicinājumus. 

“Gribu pateikt lielu paldies skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolu direktoriem, visiem attālināto mācību procesā iesaistītiem, kuri neapmulsa, bet bija gatavi meklēt un rada risinājumus tai unikālajai situācijai, kādu Latvijas izglītības sistēma piedzīvoja pirmo reizi. Un aptaujas dati liecina, ka šie risinājumi bija konkrētajam laikam atbilstoši un efektīvi,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

2019./2020. mācību gada pēdējie mēneši visiem izglītībā iesaistītajiem aizritēja pavisam citādāk, nekā ierasts – mācot un mācoties attālināti. Mācību gadam noslēdzoties, Izglītības un zinātnes ministrija aicinājusi piedalīties noslēguma aptaujā par attālinātā mācību procesa norisi, sadarbību, sniegto un saņemto atbalstu, tehnoloģisko nodrošinājumu, slodzi un labsajūtu. 

Līdz 2.jūnijam apkopotie dati liecina, ka lielākā daļa pedagogu skolēnu spēju mācīties attālināti novērtē kā diezgan labu (76%) vai ļoti labu (11%). Savukārt, vērtējot savu darbu, 73% pedagogu atzīst, ka attālinātās stundas organizējuši diezgan labi, bet 11% domā, ka tas izdevies ļoti labi. Kā diezgan sliktu vai ļoti sliktu šo procesu novērtējuši tikai 1% aptaujas dalībnieku.

Aptaujas dati pierāda, ka skolēniem vislielāko atbalstu attālinātajās mācībās sniegusi ģimene – to norāda 57% skolēnu. Bērni arī atzīst, ka viņiem pietrūka skolotāja skaidrojuma, nereti pietrūka motivācijas. 29% aptaujas dalībnieku atzīst, ka vienatnē bija grūtāk mācīties. Savukārt pedagogiem ka lielākais izaicinājums bijis ilgstošs darbs pie datora (to norāda 79%). Gandrīz puse aptaujas dalībnieku uzskata, ka attālināto mācību laikā darba slodze bija lielāka. Visvairāk skolotāja laika prasījusi jaunu mācību materiālu izstrāde vai pielāgošana, kā arī atgriezeniskās saiknes nodrošināšana ar skolēniem. Kā vienu no lielākajiem izaicinājumu pedagogi min arī līdzsvara atrašanu starp darbu un privāto dzīvi (45% apjaujas dalībnieku).
74% vecāku atzīst, ka komunikācija ar skolotājiem attālināto mācību laikā bija laba vai ļoti laba. Vecāku atbalsts saviem bērniem visbiežāk bija nepieciešams uzdevumu izskaidrošanā, palīdzot meklēt informācijas avotus un plānot laiku, kā arī iedrošinot, pārrunājot mācību procesu un bērna pašsajūtu.

Tehniskais nodrošinājums kopumā tiek vērtēts kā labs, tomēr atsevišķos gadījumos nepietiekošs. Lielākā daļa (52%) skolēnu, kas līdz šim piedalījušies aptaujā, norāda, ka viņiem bijis viss nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums, lai kvalitatīvi iesaistītos attālinātajās mācībās. Daļa skolēnu norāda, ka ierīces bija pieejamas daļēji (tās vienlaikus izmantoja arī citi ģimenes locekļi), citiem problēmas sagādāja lēns vai nestabils interneta savienojums, vēl citi atzīst, ka neprata lietot mācību procesā izmantojamās programmas.

Attālināto mācību process iezīmējis vēl kādu trūkumu - mācību process un saziņa notiek ļoti daudz dažādās platformās, tāpēc IZM kopā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) plāno veidot vienotu "virtuālās klases" platformu. Atbildot uz jautājumu par iespējamiem ieguvumiem vienotas digitālās mācību vadības sistēmas izveidē, 34% pedagogu norāda, ka viņiem nav pieredzes digitālo platformu un sistēmu lietošanā, ka platformas apgūšana aizņemtu daudz laika (14%), kā arī norādījuši uz vairākiem citiem izaicinājumiem.

Lai diskutētu un izvērtētu attālināto mācību pieredzi kontekstā ar jaunā mācību satura ieviešanu un digitālo kompetenci, Valsts izglītības satura centrs 8., 9., 16. un 17.jūnijā organizē tiešsaistes forumus, kuros aicināti piedalīties skolotāji, skolu vadītāji un skolēni. Plašāka informācija un pieteikšanās Skola2030 tīmekļvietnē.

Savukārt augustā plānots uzsākt pedagogu profesionālās pilnveides kursus digitālās prastības pilnveidē, šo prasmju dažādošanā un pielāgošanā konkrētai mācību jomai gan vispārējā, gan augstākajā izglītībā.

Ieraksts no 3.jūnija preses konferences par attālināto mācību novērtējumu un gatavošanos 2020./2021.mācību gadam.