OECD jaunieši

Ceturtdien, 2020. gada 22. oktobrī, pulksten 16.00 norisināsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2018 jaunāko rezultātu starptautiskā prezentācija, kas veltīta skolēnu globālajai kompetencei. Prezentācija notiks AFS Globālās konferences ietvaros.

Rezultātu prezentācija

Mūsdienu skolēni dzīvo savstarpēji saistītā, daudzveidīgā un strauji mainīgā pasaulē. Šajā sarežģītajā vidē skolēnu spēja izprast pasauli un tās kultūru daudzveidību ir viņu panākumu atslēga. PISA 2018 galvenā satura joma ir lasīšana, taču skolēni demonstrējuši izpratni par matemātiku, dabaszinībām, finansēm un starptautiskajiem notikumiem. Globālā kompetence PISA 2018 kontekstā ir spēja izprast reģionālas, globālas un starpkultūru problēmas, saprast un novērtēt citu cilvēku pasaules uzskatus un perspektīvas, iesaistīties atklātā, brīvā un efektīvā dialogā ar cilvēkiem no atšķirīgām kultūrām un rīkoties, domājot par kopēju labumu un ilgtspējīgu attīstību.

PISA 2018 globālās kompetences novērtēšanā piedalījās 27 valstis, taču kopumā pārbaudījumos iesaistījās apmēram 117000 15 gadus vecu skolēnu no 79 valstīm. Latviju pētījumā pārstāvēja 5985 skolēni no 308 skolām.

PISA 2018 īstenošana Latvijā notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. Pētījums norisinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

ESF Sociālais fonds
Papildu informācijai

Aivis Majors, projekta komunikācijas koordinators,
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047925, aivis.majors@izm.gov.lv