Skolēniem ES fondi
Kraslava

2022./2023. mācību gada sākumā Krāslavā atklāta jauna, mūsdienīgi iekārtota skolēnu dienesta viesnīca, kura tagad pieejama Krāslavas novada vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolēniem.

Jaunā dienesta viesnīca Krāslavā atrodas tās iemītniekiem stratēģiski izdevīgā vietā – blakus peldbaseinam, savukārt izbūvētais gaitenis telpas savieno ar Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas ēku. Dienesta viesnīca nodrošinās ērtus un patīkamus uzturēšanās apstākļus jauniešiem, kuri nedzīvo izglītības iestāžu tuvumā.

Dienesta viesnīcas divos stāvos divvietīgās un trīsvietīgās istabiņā kopumā var izmitināt 52 skolēnus, atsevišķi aprīkotas arī četras istabiņas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēkā ir virtuve, mācību un atpūtas zāle, pacēlājs, kā arī saimniecības un tehniskās telpas.

Skolēnu dienesta viesnīcas izveides projekts Krāslavā īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas administrētās ES fondu programmas specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Krāslavas novada dome