IKT projekta koordinatore
Šogad jaunatnes organizācijām vēl pieejams teju miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina trešo Eiropas Savienības (ES) jaunatnes programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 1. oktobra plkst. 13.00. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2021. gadā.

Šis ir viens no pēdējiem projektu konkursiem pašreizējā programmu ciklā, ar kopējo finansējumu 910 206.24 eiro.

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus ir iespējams īstenot trīs pamatdarbībās: 1) Personu mobilitāte mācību nolūkos (jauniešu apmaiņas; jaunatnes darbinieku mobilitāte), 2) Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā (labās prakses apmaiņa) un 3) Atbalsts politikas reformai (jaunatnes dialoga projekti).

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā var pieteikt projektu idejas, kuru mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Projektu pieteikumus var iesniegt trīs pamatvirzienos – brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās, kā arī solidaritātes projekti.

Plašāku informāciju meklējiet Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļvietnē.