Sports
Kultūras un sporta kvartāls

Piektdien, 2020. gada 15.janvārī, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar kultūras un sporta centru “Daugavas stadions” organizēja attālināto tikšanos ar Latvijas sporta organizācijām, lai informētu par Daugavas stadiona projekta “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” attīstības gaitu - paveikto un turpmākajiem plāniem.

Sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs, VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valdes loceklis Daniēls Nātriņš, pārstāvji no Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta federāciju padomes,  Latvijas Paralimpiskās komitejas, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas, Latvijas Vieglatlētikas savienības, Latvijas Hokeja federācijas, Latvijas Futbola federācijas, Latvijas Slidošanas asociācijas.

Daugavas stadions šobrīd īsteno vienu no vērienīgākajiem attīstības projektiem tā pastāvēšanas vēsturē. 2018.gadā tika rekonstruēta Centrālā tribīne un no jauna uzbūvētas Dienvidu un Ziemeļu tribīnes. Pašlaik aktīvi norit ledus halles būvniecības darbi, kas ekspluatācijā jānodod jau šā gada martā. Tuvākajā laikā tiks izsludināta iepirkumu procedūra par Daugavas stadiona sporta laukumu būvdarbu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Tāpat drīzumā sāksies vieglatlētiem tik ļoti nepieciešamās multifunkcionalās vieglatlētikas manēžas projektēšanas un būvniecības darbi.

Daugavas stadiona valdes loceklis Daniēls Nātriņš saka lielu paldies par atbalstu sporta organizācijām, kas aktīvi iesaistās iepirkumu tehnisko specifikāciju izstrādē, sniedzot konsultācijas un piesaistot zinošus ekspertus, lai jaunie sporta infrastruktūras objekti būtu atbilstoši konkrēto sporta veidu prasībām un starptautiskajiem noteikumiem. Vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti pamatā būs paredzēta vieglatlētikas vajadzībām, tomēr to varēs pielāgot arī  basketbola, handbola, florbola, futzāla un volejbola vajadzībām, kā arī kultūras pasākumu norisei, piemēram, Dziesmu un Deju svētkiem.

“Mums priekšā ir saspringts darbs pie būvprojektu izstrādes, tomēr esmu pārliecināts, ka sadarbība ar sporta organizācijām un to pieredzes bagātajiem ekspertiem rezultēsies ar multifunkcionāliem sporta infrastruktūras objektiem visai sporta sabiedrībai,” uzsver D.Nātriņš.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī citi ar Daugavas stadiona darbību un sporta aktualitātēm saistīti jautājumi. Sporta organizāciju pārstāvji izteica gandarījumu par to, ka būtiski uzlabojusies komunikācija ar Daugavas stadiona vadību, darbs norit profesionāli un ir vērsts uz sadarbību ar sporta nozari.

Plašāka informācija par Daugavas stadiona attīstības projektu pieejama mājaslapā.