COVID-19 Jaunumi

Klātienē no 2020. gada 12. maija var organizēt sporta treniņus un individuālās nodarbības, ievērojot nosacījumus, lai gādātu par iesaistīto drošību un veselību.

Šo materiālu sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrija, un tas ir saskaņots ar Veselības ministriju.