EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma EPALE aicina piedalīties starptautiskā tiešsaistes diskusijā “Transformatīvas mācības un svarīgas dzīves prasmes”. Tiešraides paneļdiskusija būs angļu valodā, un tā norisināsies platformas vietnē trešdien, 27. oktobrī no plkst. 11.00 pēc Latvijas laika. Pēc paneļdiskusijas sekos moderēta rakstiska diskusija.

Diskusijā tiks apspriestas transformatīvu mācību un svarīgu dzīves prasmju definīcijas – ko īsti ar šiem terminiem saprotam un kādus potenciālos izaicinājumus un iespējas tie rada. Kā transformatīvā mācīšanās var veicināt atvērtāku, mazāk ierobežotu pieeju izglītības procesam? Viens no diskusijas mērķiem ir parādīt, kādas priekšrocības šī pieeja mācībām var sniegt gan katram individuāli, gan visai sabiedrībai kopumā. Eksperti aplūkos ar tēmu saistītos jautājumus no akadēmiskā, politikas veidošanas un praktiskā aspekta. Tiks vērtēta pašreizējā situācija Eiropā, pētīti labās prakses piemēri un ES atbalsta un stimulācijas mehānismi mācību un prasmju attīstībai.

Saite uz diskusiju.

Diskusiju ievadīs tiešraide ar ekspertu sarunām, bet tās turpinājumā – diskusija rakstveidā komentāru sadaļā līdz plkst. 17.00 pēc Latvijas laika. Komentāru sadaļa ir atvērta kopš 13. oktobra, lai ikviens lietotājs var dalīties savās pārdomās jau iepriekš!

Rakstveida diskusijā piedalīties tikai EPALE reģistrētie lietotāji.

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” nodrošina EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.