Kopbilde pie ES un Latvijas karogiem

Vakar, 18. aprīlī, Izglītības un zinātnes ministrijā uz neformālu tikšanos bija ieradušies starptautiskā profesionālās izglītības tīkla “Skillman” prezidents Džovanī Krizona (Giovanni Crisona) un valdes loceklis Urss Hauenštains (Urs Haunestein), un Eiropas Izglītības fonda cilvēkkapitāla attīstības eksperts Filipo Delnino (Filippo Del Ninno). Tikšanās mērķis bija pārrunāt Skillman Rīgas Deklarāciju, kurā ietvertas 2023. gada 25.-26.septembrī Latvijā notikušā “Skillman” starptautiskā foruma iniciatīvas un apņemšanās saistībā ar nākotnes definēšanu un tīklošanās potenciāla pārskatīšanu prasmju apguvē starptautiskā līmenī. Izvērtējot galvenās nākotnes tendences darbavietu un prasmju jomā un, to cieši sasaistot ar izglītību, deklarācijā uzsvērta ekselence, sadarbība, inovācijas un ilgtspējība.

“Profesionālā izglītība ir cieši sasaistīta ar pārējiem izglītības līmeņiem, līdz ar to ir svarīgi ir nodrošināt pēc iespējas labāku tās sasaisti un integrāciju ar tiem, lai labāk un dinamiskāk pielāgotos nākotnes darba tirgus prasībām un vajadzībām, stiprinot Latvijas izaugsmi,” uzsvēra valsts sekretāra vietnieks cilvēkkapitāla, zinātnes un inovāciju attīstības jautājumos Jānis Paiders.

"Skillman" tīkls ir pārstāvēts vairāk nekā 95 valstīs ar vairāk nekā 800 profesionālas izglītības ekspertiem un praktiķiem. Tīkls, sadarbojoties ar ES Komisijas Eiropas Izglītības fondu, diskutē par izglītības nākotni.