sports

No 1. augusta gan Latvijas, gan ārvalstu sportistiem būs nodrošinātas vienādas iespējas piedalīties starptautiskas nozīmes sporta sacensībās Latvijā - to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien, 2020. gada 28.jūlijā, apstiprināti valdībā.

Pakāpeniski atsākot starptautisku sporta sacensību organizēšanu, viens no priekšnoteikumiem sacensību norisei ir iespēja nodrošināt vienādus apstākļus visiem pieteiktajiem ārvalstu sportistiem piedalīties sacensībās. Ja valsts noteikto ierobežojumu vai aizliegumu dēļ starptautiskās sporta sacensībās nevar piedalīties visi tajās akreditētie sportisti, saskaņā ar starptautisko sporta federāciju nosacījumiem tam var būt dažādas negatīvas sekas - tiek samazināts šo sacensību statuss, piemēram, šādās sacensībās nevar krāt reitinga punktus kvalifikācijai Olimpiskajās spēlēs.

Lai gan šobrīd spēkā esošie noteikumi neaizliedz starptautisku sporta sacensību norisi, tomēr vairāki noteiktie ierobežojumi to būtiski apgrūtina vai pat padara neiespējamu sportistiem, kas ierodas no valstīm, uz kurām attiecas nosacījums par 14 dienu pašizolāciju.

Turpmāk prasību par pašizolāciju varēs neievērot, ja ārvalstu sportistam (sporta darbiniekam), kurš ierodas no sarakstā iekļautajām riska valstīm, būs veikti divi Covid-19 testi un tie būs negatīvi. Viens no testiem būs jāveic vismaz trīs dienas pirms ierašanās, bet otrs - dienu pēc atbraukšanas. Svarīgi atzīmēt, ka līdz otrā testa rezultātu saņemšanai uz sportistu attieksies prasība par pašizolāciju. Ja sportists saistībā ar dalību starptautiskā sporta pasākumā Latvijā uzturēsies ilgāk par 5 dienām, būs jāveic atkārtota laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai.

Pēc ierašanās Latvijā ārvalstu sportistiem sporta pasākuma organizatoram būs jāiesniedz apliecinājums par to, ka viņi ievēros visus noteiktos ierobežojumus un novēros savu veselības stāvokli. Sportisti nedrīkstēs izmantot sabiedrisko transportu, bet būs jāizmanto savs vai starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā nodrošināts transports. Tāpat noteikts, ka sporta pasākuma norises laikā persona nedrīkst apmeklēt citas publiskas vai sabiedriskas vietas, tai skaitā bārus un restorānus, kā arī jācenšas ierobežot kontaktus ar citiem cilvēkiem pasākuma norises laikā.

Savukārt starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā būs pienākums nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis starptautiskā sporta pasākumā Latvijā neievēros noteiktos pienākumus. Tādā gadījumā atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai būs nepieciešams lemt par personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu.

Grozījumi arī paredz iespēju organizēt neregulāros pasažieru pārvadājumus sportistu un sporta darbinieku nogādāšanai dalībai starptautiskā sporta pasākumā.

IZM uzsver, ka grozījumi attiecas tikai uz tām starptautiskas nozīmes sporta sacensībām, kas iekļautas attiecīgā sporta veida starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā, kā arī uz starptautisko līgu sporta sacensību norisi. Šādu sporta sacensību saraksts, uz kuriem tiks attiecināti paredzētie izņēmumi un specifiskās prasības, būs publiski pieejams Latvijas Sporta federāciju padomes tīmekļvietnē www.lsfp.lv.

IZM sadarbībā ar Veselības ministriju šobrīd izstrādā arī vadlīnijas noteikumu projektā paredzēto normu piemērošanai, kas tuvākajā laikā būs pieejamas IZM tīmekļvietnē.

Ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" var iepazīties MK tīmekļvietnē.