Studentiem
Studētgods

No 2021. gada 1. septembra jaunieši no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāk studijas 2021. gada rudens semestrī, var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Pieteikšanās – līdz 20. septembrim.

Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods”,  iesniedz pieteikumu elektroniskajā pakalpojumā Valsts izglītības informācijas sistēmā, norādot normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju (MK noteikumu 30.5 punkts). Pieteikums jāaizpilda pašam studējošajam, nevis vecākam.

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) pārbaudīs iesniegto informāciju un atbilstību stipendijas piešķiršanas kritērijiem. Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki pārbaudīs informāciju par ģimeni, tajā skaitā, atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam. Savukārt augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz datu pārbaudes rezultātiem VIIS un Sabiedrības integrācijas fonda veikto pārbaužu rezultātiem, pieņems lēmumu par sociālās stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju pieņem augstākās izglītības iestāde 1 mēneša laikā kopš visu pieteikumu saņemšanas - laikā līdz 20.oktobrim vai līdz 20. martam.

Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās. Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiks pārskatīti reizi semestrī, nākamā pieteikšanās stipendijām – februārī.

Līdz šim Latvijas augstākās izglītības sistēmā faktiski neeksistēja atbalsts augstākās izglītības iegūšanai, kas tiktu sniegts pēc sociālām pazīmēm vai citiem kritērijiem, izņemot akadēmiskās sekmes. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija izstrādāja  Augstskolu likuma grozījumus par sociālo stipendiju ieviešanu un grozījumus Ministru kabineta noteikumos par stipendiju piešķiršanas kritērijiem, stipendijas apmēru, piešķiršanas un administrēšanas kārtību. Atbalsta mehānisms izstrādāts sadarbībā ar Demogrāfisko lietu centru un Latvijas Studentu apvienību.

Jaunā atbalsta sistēma veicinās augstākās izglītības pieejamību, iekļaušanos studiju vidē, iesaistīšanos pilnvērtīgā mācīšanās procesā un tā pabeigšanu. Kvalitatīvas augstākās izglītības iegūšana ir solis uz veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū un spēju nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni sev, savai ģimenei, kā arī iespēja kļūt par produktīvu sabiedrības dalībnieku, kas sniedz ieguldījumu valsts attīstībā.