Studentiem Vecākiem
students

Jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāks studijas 2021. gada rudens semestrī, būs iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Mužniece: “Šis uzskatāms par vēsturisku notikumu, jo pirmo reizi pēc valsts neatkarības atjaunošanas tiek ieviesta jauna stipendija, vadoties no sociāliem kritērijiem. Šī stipendija būs jauns instruments, kā atbalstīt daudzbērnu ģimenes, šādi kaut nedaudz vairāk vienādojot iespējas un atbalstot jauniešus no daudzbērnu ģimenēm uzsākt un turpināt studijas.”

Uz stipendiju varēs pretendēt ikviens students, kas būs imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunosies studijās 2021.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiks pārskatīti reizi semestrī, nākamā pieteikšanās stipendijām – februārī.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” varēs, izmantojot e-latvija pakalpojumu www.latvija.lv, pieteikšanās no septembra sākuma līdz 20.septembrim. Pirms pieteikšanās pakalpojumā “Mani dati VIIS” var pārbaudīt, vai augstskola studentu ir imatrikulējusi.  Sistēma automātiski pārbaudīs atbilstību nosacījumiem - koledžas un bakalaura līmeņa studijas, pirmais kurss, pilna laika klātiene, līdz 25 gadu vecumam ieskaitot. Pretendēt uz stipendiju varēs, ja ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai, ja vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs vai vairāk bērni (neatkarīgi no vecuma).

Līdz šim Latvijas augstākās izglītības sistēmā faktiski neeksistēja atbalsts augstākās izglītības iegūšanai, kas tiktu sniegts pēc sociālām pazīmēm vai citiem kritērijiem, izņemot akadēmiskās sekmes. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija izstrādāja  Augstskolu likuma grozījumus par sociālo stipendiju ieviešanu un grozījumus Ministru kabineta noteikumos par stipendiju piešķiršanas kritērijiem, stipendijas apmēru, piešķiršanas un administrēšanas kārtību. Jaunā atbalsta sistēma veicinās augstākās izglītības pieejamību, iekļaušanos studiju vidē, iesaistīšanos pilnvērtīgā mācīšanās procesā un tā pabeigšanu. Kvalitatīvas augstākās izglītības iegūšana ir solis uz veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū un spēju nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni sev, savai ģimenei, kā arī iespēja kļūt par produktīvu sabiedrības dalībnieku, kas sniedz ieguldījumu valsts attīstībā.

Ar šodien valdībā apstiprināto Ministru Kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" var iepazīties MK tīmekļvietnē.