Izglītība Zinātne
ilustratīvs attēls

Latvijas augstskolās studējošie un pētnieki, kuri Latvijā ieradušies no Ukrainas pēc Krievijas sāktā kara, turpinās saņemt atbalstu – stipendiju studiju kursu apgūšanai un stipendiju zinātniskā vai akadēmiskā darba veikšanai. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie grozījumi noteikumos par stipendiju piešķiršanas kārtību ārzemniekiem, kas šodien, 2023. gada 28. februārī, apstiprināti valdībā.

Tā kā pašreizējais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem ir terminēts līdz 2022. gada 31. decembrim, nepieciešami grozījumi normatīvajā regulējumā, lai nodrošinātu atbalsta turpināšanu līdz 2023. gada 31. decembrim atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam, tam paredzot stipendiju fondu līdz 688 000 eiro apmērā.

Valsts izglītības informācijas sistēmas dati liecina, ka kopš 2022. gada 24. februāra augstākās izglītības iestādes uzņēmušas 312 Ukrainas civiliedzīvotājus. Laika posmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim studiju stipendijas 140 eiro mēnesī saņēma 94 Ukrainas civiliedzīvotāji. Plānots, ka 2023. gadā atbalsts būs nepieciešams līdz 260 studējošajiem. Tāpat studējošie varēja un arī turpinās izmantot ERASMUS+ sniegtās atbalsta iespējas.

Atbalstu turpinās saņemt arī pētnieki no Ukrainas. Stipendiju atbalsts 900 eiro mēnesī apmērā akadēmiskajam un zinātniskajam personālam šogad tiek prognozēts līdzīgā intensitātē kā laika periodā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim – IZM prognozē, ka atbalstu būs nepieciešams nodrošināt līdz 30 pētniekiem.

Šodien valdībā apstiprinātie grozījumi arī paredz atvieglot Ukrainas civiliedzīvotāju stipendiju administrēšanas procesu. Turpmāk Valsts izglītības attīstības aģentūra ar attiecīgo izglītības iestādi vai zinātnisko institūciju slēgs studiju stipendijas izmaksas vai pētniecības stipendijas izmaksas līgumu, studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju Ukrainas civiliedzīvotājam izmaksājot reizi mēnesī par kārtējo mēnesi.

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.