Studentiem
attēls

Jaunais akadēmiskais gads studentiem nāk ar priecīgu ziņu – ir būtiski atvieglota valsts galvoto studiju un studējošā kredīta saņemšana un noformēšana, kas augstāko izglītību Latvijā padarīs pieejamāku plašākai sabiedrības daļai. Būtiskākie ieguvumi - kredīta saņemšanai vairs nav nepieciešams otrs galvotājs, bet pieteikšanās un līguma noslēgšana būs iespējama arī attālināti.

Valsts garantēto studiju un studējošā kredītu izsniegšanai bankas bija aicinātas pieteikties valsts attīstības finanšu institūcijā ALTUM, un šobrīd ir zināma pirmā banka – Swedbank, kura pieteikusies studentu kredītu apkalpošanai 2020./2021. akadēmiskajam gadam. Plānots, ka studiju un studējošo kredītus Swedbank sāks izsniegt no augusta vidus, bet līdz tam jebkuram interesentam Swedbank mājaslapā ir iespēja pieteikties informācijai par valsts garantēto kredītu saņemšanu, un tiklīdz tiks uzsākta kredītu izsniegšana, banka par to informēs katru interesentu.

Jaunās sistēmas priekšrocības:

• atcelta prasība par otro galvotāju - galvojumu sniedz finanšu institūcija ALTUM portfeļa garantijas instrumenta veidā;
• vienkāršotas procedūras, paātrināta kredītu saņemšana;
• pakalpojuma digitalizācija, iespēja līgumu noslēgt attālināti, izmantojot e-parakstu;
• nav studiju kredīta griestu – maksimālais studiju kredīts būs studiju maksas apmērā;
• valsts turpinās subsidēt studiju kredīta procentu maksājumus studiju laikā un gadu pēc absolvēšanas;
• abiem vecākiem pēc studiju absolvēšanas 30% apmērā dzēsīs studējošā kredītu par bērna piedzimšanu vai adopciju (šobrīd tiek dzēsts kredīts vienam no vecākam)

Līdzšinējā kreditēšanas sistēmā bija daudz trūkumu – kredīta saņemšanai bija nepieciešams vēl viens galvotājs, ko daudziem studentiem ir grūti nodrošināt. Tāpat kredīta iegūšana bija laikietilpīgs un sarežģīts process, tāpēc studenti līdz kredīta saņemšanai bija spiesti meklēt pagaidu finanšu risinājumus. Būtisks trūkums bija arī noteiktie studiju kredīta griesti, kas ne vienmēr sedza pilnu studiju maksu. Lai šīs problēmas risinātu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību, attīstības finanšu institūciju ALTUM, Finanšu nozares asociāciju un citiem sadarbības partneriem izstrādāja jaunus noteikumus, kas studiju un studējošā kredītus padarīs daudz pieejamākus.

Plašāku informāciju meklējiet IZM tīmekļvietnē un ALTUM vietnē.