Studentiem

Ārkārtējā situācija visā pasaulē saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību būtiski ietekmējusi ne tikai augstākās izglītības procesu, bet arī studiju virzienu plānoto akreditāciju. Šodien, 2020. gada 14.aprīlī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Augstskolu likumā, kas paredz studiju virzienu plānoto akreditāciju termiņus pagarināt par sešiem mēnešiem.

Šogad bija paredzēts veikt 57 studiju virzienu novērtēšanu. Saskaņā ar noteikumiem, ekspertu grupas sastāvā jāiekļauj vismaz pieci eksperti, no kuriem vismaz viens ir ārvalstu eksperts. Saistībā ar Covid-19 izplatību, ir noteikti valstu ierobežojumi personu ceļošanai, tāpēc vairāku ārvalstu ekspertu dalība studiju virzienu akreditāciju novērtēšanas vizītēs šobrīd nav iespējama.

Lai nodrošinātu, ka šī brīža situācija neietekmē studiju virzienu akreditāciju kopumā, ministrija rosina veikt izmaiņas visā studiju virzienu akreditācijas grafikā, pagarinot studiju virzienu akreditācijai paredzētos termiņus.

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" vēl jāpieņem Saeimai.

Latvijā augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditāciju un studiju programmu licencēšanu organizē Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra. Studiju virziena akreditācijas ietvaros tiek izvērtēts augstskolas vai koledžas studiju virziens un tam atbilstošās studiju programmas. Sekmīgas studiju virziena akreditācijas rezultātā augstskola vai koledža iegūst tiesības izsniegt valsts atzītus diplomus par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu apguvi.

Kopš 2019. gada 1. janvāra augstskolas un koledžas studiju virziena novērtēšanai var izvēlēties jebkuru Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļautu aģentūru.

Plašāka informācija par studiju virziena novērtēšanu un akreditāciju.