Labākais darbā ar jaunatni

Jau nākamajā nedēļā, 8. decembrī, no plkst. 15.00 līdz 17.00 ikviens interesents tiešsaistē aicināts vērot Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2022” svinīgo apbalvošanas ceremoniju.  Pasākuma tiešraide būs pieejama Jaunatnes lietas Facebook profilā.

Jaunatnes jomā iesaistītie konkursā „Labākais darbā ar jaunatni” tiks godināti jau sesto reizi. Saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saņemtos pieteikumus vērtēja 8 kategorijās:

  • „Labākais starts” - pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, kā arī darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kuras sākušas veikt darbu ar jaunatni pēdējo 2 gadu laikā (vērtēti 3 pašvaldību un nevalstisko organizāciju pieteikumi);
  • „Straujākais lēciens” - jaunatnes organizācijas, kā arī biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, kuras pēdējo divu gadu laikā veikušas būtiskus uzlabojumus darbā ar jaunatni (vērtēti 4 nevalstisko organizāciju pieteikumi);
  • „Līdzdalības stiprinātājs” - pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, ar plašu pieredzi darba ar jaunatni veikšanā (vērtēti 7 pašvaldību un nevalstisko organizāciju pieteikumi);
  • „Iedvesmas dzirksts” - darbā ar jaunatni iesaistīta persona ar plašu pieredzi šajā jomā un iesaisti jaunatnes politikas veidošanā (vērtēti 10 darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieteikumi);
  • „Veiksmīgākais projekts” - pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā (vērtēti 14 pašvaldību un nevalstisko organizāciju pieteikumi);
  • „Drosmīgākais projekts” - pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar mazāk iespējām vai jauniešu no sociālā riska grupām dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā (vērtēti 5 pašvaldību un nevalstisko organizāciju pieteikumi);
  • „Viedais atbalsts” - digitāli risinājumi un rīki, kas veicinājuši jauniešu iesaisti un līdzdalību (vērtēti 4 pašvaldību un nevalstisko organizāciju pieteikumi);
  • „Jauniešiem draudzīga vide”-  darbīgi jauniešu centri un telpas jauniešiem, kur jaunieši var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, gūt atbalstu un līdzdarboties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs (vērtēti 8 jauniešu centru pieteikumi).

Konkursā „Labākais darbā ar jaunatni 2022” tika saņemti 57 pieteikumi 8 kategorijās. Divi pieteikumi netika virzīti tālāk, jo pretendenti bija uzvarētāji konkrētajā kategorijā jau 2021. gadā un, saskaņā ar konkursa nolikumu, šos pieteikumus nevarēja virzīt otrā posma vērtēšanai 2022. gadā.

Konkurss tiek organizēts, lai pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jaunatnes organizācijām un biedrībām un nodibinājumiem, kas veic darbu ar jaunatni, izteiktu atzinību par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Konkurss arī palīdz popularizēt darba ar jaunatni nozīmi.

Plašāk par citu gadu konkursiem lasiet: https://jaunatneslietas.gov.lv/content/labakais-darba-ar-jaunatni