Vienota skola

Ceturtdien, 13. jūnijā, Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā konferencē "Ceļā uz Vienotu skolu" vērtēs līdz šim paveikto valsts valodas politikas ieviešanā izglītībā, īstenojot pāreju uz izglītību latviešu valodā.

Konferences mērķis ir akcentēt valsts valodas politiku izglītībā un izvērtēt tās ieviešanā līdz šim paveikto, kā arī identificēt veiksmes un izaicinājumus. Konferences laikā plānots arī iezīmēt turpmāko ceļakarti, īstenojot secīgu pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā vispārējās izglītības pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē, veidojot vienotu izglītības vidi.

Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore, valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ilze Saleniece iezīmēs 2023./2024. mācību gadā paveikto un plānoto turpmāk. Digitālās izglītības platformas “Edurio” Latvijas komandas vadītāja Lauma Tuča konferencē iepazīstinās ar aptaujas par vienotas skolas īstenošanu 2023./2024. mācību gadā rezultātiem.

Divās secīgās paneļdiskusijās runās par vienotu skolu kā valstiskuma stiprināšanas pamatu, valsts ilgtspēju un saliedētu sabiedrību, kā arī tiks pārrunāta vienotas skolas ieviešanas pieredze un gūtās mācības. Diskusijās piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka, Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore Dr.iur. Sanita Osipova, bijušais izglītības un zinātnes ministrs (2022.-2004., 2016.-2018.), Rīgas Tehniskās universitātes profesors Dr.math. Kārlis Šadurskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Tāpat konferences dalībniekiem ir iespēja izvēlēties un piedalīties vienā no sešām piedāvātajām praktiskajām darbnīcām.  

Konferencē aicināti piedalīties novadu un valstpilsētu pašvaldību izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu pārstāvjus, kuru izglītības iestādēs mazākumtautību izglītojamie pagājušajā gadā uzsāka mācības valsts valodā pirmsskolās, 1., 4., 7. klasēs.

Konferencei interesenti varēs sekot arī tiešraidē ministrijas sociālā tīkla Facebook platformā.

2022. gada 29. septembrī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. Šo pāreju secīgi īsteno Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts valodas apguve mazākumtautību skolēniem nodrošina vairākus ieguvumus un ir vienlīdz svarīga, lai nodrošinātu viņiem iespējas maksimāli efektīvi piedalīties sabiedriskajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē; iespējas turpmākas izglītības iegūšanu; mazākumtautību valodas un kultūvēstures apguvi atbilstoši Latvijas Republikas Satversmi un starptautiskajam tiesībām.

Plašāka informācija par Vienotu skolu pieejama ministrijas tīmekļvietnē sadaļā Pāreja uz Vienotu skolu.