ES fondi Izglītība Skolēniem
zīmuļi

Lai nodrošinātu nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia nepārtrauktību un norisi arī 2023. gadā, par pieciem mēnešiem pagarināta  Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmas īstenošana. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie ES fondu programmas noteikumu grozījumi, kas šodien, 2022. gada 27.septembrī, apstiprināti valdībā.

Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023. gada 31.maijam esošo finanšu līdzekļu ietvaros.

No 2016. gada līdz 2022. gadam ir noorganizēti seši konkursi SkillsLatvia, un viens konkurss 2020. gadā nenotika valstī esošās Covid-19 epidemioloģiskās situācijas un izsludinātās ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ. Līdz ar to, projekta īstenošanas termiņa pagarināšana nodrošina konkursa SkillsLatvia organizēšanu un norisi 2023. gadā proporcionāli projekta īstenošanas periodam, palielinot darbības rezultātu – noorganizējot septiņus konkursus.

Nozīmīgs faktors projekta termiņa pagarināšanai ir nepārtrauktības un pēctecības nodrošināšana ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā, kura ietvaros paredzēta profesionālās izglītības prasmju konkursu (SkillsLatvia, EuroSkills, WorldSkills) īstenošana arī turpmāk.

SkillsLatvia ir nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem, kas sākot ar 2017. gadu, notiek reizi gadā. Konkursā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties.

SkillsLatvia konkursus organizē ES fondu projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību un tās prestižu.

Ar SkillsLatvia norisi un aktualitātēm plašāk var iepazīties tīmekļvietnē SkillsLatvia.