Valsts valoda
Eksāmens

Laika posmā no 11. aprīļa līdz 29. augustam valsts valodas prasmes pārbaudei reģistrējušies kopumā 13 147 Krievijas Federācijas (KF) pilsoņi. Kopumā uz pārbaudi ieradušies 11 301. Šobrīd no visiem pretendentiem, kas ieradās uz valsts valodas prasmes pārbaudi, ar pirmo reizi to izdevies nokārtot vidēji 39%, savukārt 61% personu pārbaude būs jākārto atkārtoti, jo nav izdevies iegūt nepieciešamo punktu skaitu kādā no pārbaudījuma daļām.

Jau šobrīd atkārtotai pārbaudei ir pieteikušies vairāk nekā 6500 KF pilsoņu, kas pārbaudes kārtos laika posmā no 4. septembra līdz 30. novembrim - speciāli viņiem organizētās grupās. Atkārtotās pārbaudes notiks piecās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī un Ventspilī. Katrs no atkārtoti reģistrētajiem KF pilsoņiem saņem individuālu uzaicinājumu uz atkārtoto pārbaudi.

Nemainīga ir kopējā tendence par rezultātu sadalījumu pārbaudījumu daļās - visiem kārtotājiem labākie rezultāti ir lasīšanas daļā, kur vidējais vērtējums ir – 73 %, klausīšanās daļā – 71% un runāšanas daļā 67 %.   KF pilsoņiem lielākās grūtības arī vasaras periodā sagādājusi valsts valodas prasmes pārbaudes rakstīšanas daļa, kur vidējais iegūtais vērtējums ir 36% (tiem kārtotājiem, kuriem neizdevās pārbaudījumu nokārtot ar pirmo reizi). Kopējais vidējais vērtējums rakstīšanas daļā visiem kārtotājiem ir 56 %. 

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē (klausīšanās prasmē, lasītprasmē, rakstītprasmē un runātprasmē) nav mazāks par 60 procentiem no maksimālā punktu skaita.

Katrā no daļām minimālais punktu skaits ir 9, maksimālais – 15.

Pamata līmeņa 2. pakāpe paredz, ka persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus.

Tiem pretendentiem, kuri nav reģistrējušies pārbaudījumam iepriekš noteiktajā laikā, ir iespēja pārbaudījumu kārtot, piesakoties valsts valodas prasmes pārbaudei regulārā kārtībā, sekojot pieejamajiem laikiem un grupām VISC tīmekļa vietnē.