Augstskolu reforma

2021. gada 10. septembrī Augstākās izglītības padome kopā ar Rektoru padomi un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) organizēja semināru par Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājušies spēkā 2021. gada 16. augustā. Pasākums ievadīja semināru ciklu, ko plānots rīkot, lai dialoga formā meklētu labākās atbildes uz jautājumiem, kas augstskolām jārisina jaunajā akadēmiskajā gadā, piemērojot Augstskolu likuma grozījumus.

Cikla pirmajā seminārā dalībnieki uzzināja par Augstskolu likuma grozījumu ietvaru un to piemērošanas aktuālajiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka grozījumi prasīs pielāgot arī augstskolu iekšējo normatīvo aktu sistēmu, tiks pievērsta uzmanība iekšējo normatīvo aktu hierarhijai un augstskolas institūciju jaunajām pilnvarām.

Par augstskolu pārvaldības reformas ieviešanas plānu stāstīja Dmitrijs Stepanovs,  IZM valsts sekretāra vietnieks un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors. Sekoja Rektoru padomes ģenerālsekretāra Jāņa Bernāta priekšlasījums par augstskolu likuma grozījumu piemērošanas izaicinājumiem. Semināru noslēdza Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Andris Teikmanis, kurš aktualizēja jautājumus par augstskolu jaunās institūcijas un iekšējo normatīvo aktu sistēmu.

Seminārā bija aicināti piedalīties tie augstskolu personāla pārstāvji, kas ikdienā saskaras ar Augstskolu likuma piemērošanas jautājumiem, jauno normu interpretāciju, kā arī visi interesenti, kuriem svarīga ir augstskolu iekšējās pārvaldības reforma Latvijā.

Ar jaunāko informāciju par Augstskolu reformu var iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapas sadaļā Augstkolu reforma.

Ar Izglītības un zinātnes ministrijai uzdotajiem jautājumiem par Augstākās izglītības reformu var iepazīties biežāk uzdoto jautājumu sadaļā.

Aicinām uzdot jautājumus par grozījumiem Augstskolu likumā un reformu ieviešanu, rakstot e-pastu Dacei Jansonei  (dace.jansone@izm.gov.lv),  IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniecei augstākās izglītības jomā.