pateicības raksti un grāmatiņas uz galda

Pirmdien, 2022. gada 21. novembrī, noslēdzās Tieslietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas  izglītojošā kampaņa skolēniem “Es, Tu un Satversme”, kas veltīta Satversmes simtgadei. Kampaņa norisinājās no šā gada februāra un tajā piedalījās 138 Satversmes vēstneši.

Kampaņas laikā skolēniem visā Latvijā bija iespēja tikties ar Satversmes vēstnešiem – juristiem, kuri pārstāvēja dažādas iestādes, Tieslietu ministriju, tiesu varu, advokatūru, Saeimu un citas jomas. Satversmes vēstneši devās uz 219 skolām dažādās vietās Latvijā, lai vieslekcijās iepazīstinātu ar Latvijas valsts pamatlikumu, tajā nostiprinātajām vērtībām, kā arī ļautu jauniešiem iepazīt jurista profesiju.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: “Satversmes uzdevums ir vienot cilvēkus ar kopīgām vērtībām. Lai Satversme būtu dzīva, ikvienam ir jāzina, kas tajā rakstīts un kādas vērtības ir nostiprinātas valsts pamatlikumā. Tās ir jānodod no paaudzes paaudzē – tikai tad mēs būsim stipra valsts. Latvijas juristu saime ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu mūsu skolēnu izpratnes veicināšanā par Satversmē ietvertajām valsts pamatvērtībām. Mūsu izglītojošās kampaņas mērķis bija sasniegt ikvienu, tāpēc Satversmes vēstneši devās uz Latvijas skolām, lai klasē sastaptu un runātu ar visiem. Paldies Satversmes vēstnešiem, jo arī augsti kvalificētiem juristiem bija izaicinājums kampaņas laikā sevi parādīt jaunā kapacitātē.”

Kampaņas organizatori ir lepni par rezultātiem, jo izglītojošā aktivitāte aptvēra teju visu Latviju – 34 novadus un 10 valstspilsētas. Satversmes vēstneši kopumā novadīja 380 vieslekcijas, tiekoties ar vairāk nekā 13 000 skolēniem. Kā liecina atsauksmes no skolām, tikšanās ar Satversmes vēstnešiem bija ļoti vērtīgs papildinājums mācību procesam, jo juristi skolēniem saprotamā veidā spēja pastāstīt par mūsu valsts pamatlikumu un tā nozīmi mūsu ikdienā. Kampaņas organizatori saņēmuši aicinājumus no skolām šāda veida aktivitātes turpināt, jo šis ir lielisks veids ne tikai papildu zināšanu iegūšanai, bet arī intereses raisīšanai par jurista profesiju. Skolēni atzīst, ka juristi - Satversmes vēstneši -  ir iedvesmojošas, gudras, aktīvas, draudzīgas personības, kas mudina aizdomāties par šīs profesijas nozīmīgumu.

Arī Satversmes vēstneši atzinīgi novērtē izglītojošās kampaņas norisi,  skolēnu jau esošās pamatzināšanas par Satversmi un vēlmi iesaistīties diskusijās.Tāpat kā skolas, arī Satversmes vēstneši norāda, ka šāda veida izglītojošās aktivitātes skolās ir vērtīgas un būtu nepieciešams turpināt.  

Kampaņas noslēgumā Satversmes vēstneši tikās Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, lai atskatītos uz kopīgi paveikto un iepazītu muzeja izveidoto izstādi “Satversme 100+”, turpinot Satversmes izziņas procesu arī vēsturiskā skatījumā.

Izglītojošās kampaņas organizatori aicina ikvienu interesentu izstādē “Satversme 100+”  izzināt mūsu valsts pamatlikuma tapšanas un darbības vēsturisko dimensiju, kā arī Satversmes vērtību pēctecību līdz pat mūsdienām. Zināt un izprast valsts pamatlikumu ir katra valsts iedzīvotāja pienākums un gods.


Foto: Tieslietu ministrija