Tuvplānā kalkulators, cilvēks rēķina un trā rokā tur lapu

2024. gada 21. maijā Ministru kabinets pieņēmis grozījumus, apstiprinot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz valsts budžeta līdzekļu 984 652 eiro apmērā pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām. Tā nodrošinās Latvijas bijušo izcilo sportistu, treneru un sporta darbinieku par mūža ieguldījumu ikmēneša pabalstu un  vienreizējus materiālo pabalstus sporta veterāniem izdevumu un sportistu treniņu norises vietas nodrošināšanas izdevumu segšanu, kā arī atbalstu Krāslavas novada pašvaldībai nepārtraukta izglītības procesa īstenošanas 2023./2024. mācību gadā nodrošināšanai.

Paredzēta apropriācijas pārdale šādiem atbalstāmiem prioritāriem izdevumiem 2024. gadā no IZM budžeta apakšprogrammas 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” 984 652 eiro apmērā šādām budžeta apakšprogrammām. 215 660 eiro apmērā paredzēti budžeta apakšprogrammu 09.07.00 „Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam” 2024. gadā Latvijas bijušo izcilo sportistu, treneru un sporta darbinieku par mūža ieguldījumu ikmēneša pabalstu un  vienreizējus materiālo pabalstus sporta veterāniem izdevumu segšanai. 628 992 eiro apmērā attiecināmi uz budžeta apakšprogrammu 09.04.00 „Sporta būves” - sportistu treniņu norises vietas nodrošināšanas izdevumu segšanai (IZM kapitālsabiedrības SIA "Latvijas nacionālais sporta centrs" sporta bāzes uzturēšanai un darbībai nepieciešamajām  kopējām izmaksām). 140 000 eiro apmērā no budžeta apakšprogrammu 01.08.00 "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" Krāslavas novada pašvaldībai - Krāslavas novada domes un sabiedrības "Wspolnota Polska" starpā 2005. gada 19. jūlijā noslēgtā līguma Nr. 1.1-18/2005/74 saistību līdz izglītības iestādes slēgšanai 2024. gadā izpildei un nepārtraukta izglītības procesa īstenošanas 2023./2024. mācību gadā nodrošināšanai.

Izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi izvērtējumu finansējuma piešķiršanai.

Ministru kabineta rīkojums “Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.