Studentiem
Kredīts studentiem

Valdība šodien, 2020. gada 17.novembrī, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu par 650 000 eiro liela finansējuma pārdali ministrijas budžetā, lai būtu iespējas atsākt studiju un studējošā kredītu izsniegšanu. Kredītu izsniegšana pagājušajā nedēļā tika pārtraukta, jo studentu pieprasījums pēc atbalsta šogad ievērojami pārsniedza sākotnēji plānoto.

Šajā gadā stājās spēkā jaunais studiju un studējošā kreditēšanas modelis, kas studiju kredītus padarīja daudz pieejamākus. Pieņemot likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, tika plānots, ka pieprasījums pēc jauniem kredītiem pieaugs un tie būs orientējoši 2000 jauni kredīti gadā. Taču Covid-19 dēļ ir pasliktinājusies darba tirgus situācija un studējošo iespējas segt studiju maksu, paralēli studijām strādājot, tādēļ pieprasījums pēc jauniem kredītiem pārsniedza pirms ārkārtas situācijas prognozēto skaitu. Kredītu izsniegšana pēc jauniem nosacījumiem sākās 12.augustā, un jau septembra beigās ministrija informēja koalīcijas sadarbības padomi par paaugstināto pieprasījumu.

Sarunu rezultātā šodien valdībā pieņemts lēmums atļaut IZM veikt nepieciešamā finansējuma pārdali un palielināt akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitālu studiju un studējošo kreditēšanai no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta, programmas finansēšanai. Ministrijai uzdots izvērtēt risinājumus programmas īstenošanai vidējā termiņa budžetā un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus Augstskolu likumā, paredzot tiesības Ministru kabinetam noteikt papildu kritērijus un prioritātes studiju un studējošo kredītu piešķiršanai.

Kopumā lielais pieprasījums pēc studiju un studējošā kredītiem apliecina, ka veiktās izmaiņas likumdošanā ir bijušas veiksmīgas un veicinājušas augstākās izglītības pieejamību plašākam skaitam jauniešu. Vairāk informācijas par jauno studiju un studējošā kreditēšanas modeli un kredītu saņemšanas iespējām IZM tīmekļvietnē.

Šodien valdībā izskatītais informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju ar studiju un studējošo kredītiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem pieejams MK tīmekļvietnē.