memorands

Ceturtdien, 2021. gada 18. februārī, Ministru kabinetā atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikums par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta saprašanās memoranda projektu. Saprašanās memorands veicinās sadarbību starp Latvijas partneriem un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) Zināšanu un inovāciju kopienām (KIC). Memoranda mērķis ir rosināt EIT un inovāciju kopienu aktivitāti, kā arī to līdzatrašanās centra (co-location center) izveidi Latvijā. 

Pēc memoranda parakstīšanas 2021. gadā 6 mēnešu laikā tiks izstrādāts memoranda ieviešanas plāns. Jau vairākus gadus EIT Reģionālās inovāciju shēmas (RIS) ietvaros Latvijā tiek īstenotas EIT programmas. Latvijā aktīvi darbojas vairākas inovāciju kopienas, tai skaitā EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials un EIT Food. No 2021.-2027. gadam plānots dibināt divas jaunas inovāciju kopienas, no kurām viena būs kultūras un radošajās industrijās.

2019. gadā IZM, EIT un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) rīkoja EIT informācijas dienu, kurā studenti, jaunuzņēmēji, pētnieki un zinātniskās institūcijas tika informētas par EIT programmām un aktivitātēm Latvijā.

Plašāka informācija par sadarbības memoranda projektu: IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts Aleksandrs Mārtiņš Blūms, aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv, 67047798.

Informatīvais ziņojums pieejams MK mājaslapā.