Izglītība
Bērni mācās, priekšplānā atvērta grāmata

Krāslavas novada pašvaldībai valdība piešķir 140 tūkstošus eiro Krāslavas gr. Plātera Poļu pamatskolas izglītības procesa nodrošināšanai 2023./2024. mācību gadam. To paredz otrdien, 12.decembrī valdībā apstiprinātais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotā rīkojuma "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām” protokollēmums.

Finanšu līdzekļus Krāslavas novada pašvaldībai piešķirs no ietaupītā finansējuma 2024. gadam, kas paredzēti Olimpisko centru aizdevumu daļējai segšanai, minētos izdevumus sedzot, vēl šogad.

Finansējums pašvaldībai nodrošinās 2005. gada Krāslavas novada domes un sabiedrības “Wspolnata Polska” savstarpēji noslēgtā līguma saistību izpildi.

Krāslavas gr. Plātera Poļu pamatskolā šajā mācību gadā mācās 45 bērni.

Apstiprinātais rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām” un protokollēmums  pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.