Apbalvojums

Valsts svētku priekšvakarā valdība izteikusi pateicību daudzu nozaru profesionāļiem par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā. Izglītības un zinātnes ministrija ir patiesi lepna par Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēmušajiem izglītības un zinātnes jomas speciālistiem - Rīgas Stradiņa universitātes profesori Ludmilu Vīksnu, Rīgas Stila un modes tehnikuma ilggadējo direktori Silviju Voitišķis un Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktori Ināru Ostrovsku.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, šogad izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska nozares izcilniekus sumināja attālināti, sveicot MK Atzinības rakstu saņēmējus un sakot paldies par viņu veikto darbu un sirds degsmi, kopā veidojot mūsu Latviju stipru un lepojoties ar savu valsti.

Habilitētajai medicīnas zinātņu doktorei, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklei, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesorei Ludmilai Vīksnai valdības pateicība izteikta par ieguldījumu zinātniskajā darbā infektoloģijā un aktuālu sabiedrības veselības problēmu izpētē. Paralēli zinātniskajai darbībai L.Vīksna no 1992.gada ir RSU Medicīnas fakultātes Infektoloģijas katedras profesore un šīs katedras vadītāja. Kopš 2015.gada izstrādājusi un vadījusi vairākas RSU programmas, lasa lekciju kursus gan Latvijas, gan ārvalstu dažādu medicīnas specialitāšu studentiem infektoloģojā, hepatoloģijā un dermatoloģijā. Pofesore ir aktīva arī zinātniski organizatoriskajā darbā – darbojas Latvijas zinātniskajās biedrībās. Vienmēr aktīvi iesaistās svarīgu sabiedrības veselības problēmu risināšanā. Šobrīd vada Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” apakšprojektu, ir Horizon2020 projekta vadošā pētniece. Šobrīd L.Vīksna ir vienīgā pārstāve no Latvijas, kas 2020.gadā apstiprināta darbam Starptautiskās Zinātņu akadēmijas partnerības Covid-19 Konsultatīvajā Padomē.

Savā galvenajā medicīnas nozarē profesore ir radījusi jaunu un spēcīgu mediķu skolu, pierādot, ka Latvijā ne tikai ar rasties spilgti zinātniski talanti, bet ir arī izcili zinātnes procesu vadītāji.

Rīgas Stila un modes tehnikuma ilggadējai direktorei Silvijai Voitišķis MK Atzinības raksts piešķirts par ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā. S.Voitišķis Rīgas Stila un modes tehnikumu vada no 1992.gada. Tehnikums ir izveidots par atzītu skaistumkopšanas, frizieru un foto pakalpojumu, kā arī tekstilnozares speciālistu apmācības izglītības iestādi, kas īsteno darba tirgū pieprasītas, konkurētspējīgas profesionālās izglītības programmas. Tehnikums var lepoties ar stabilām tradīcijām un inovatīvu pieeju mācību procesa vadībā un īstenošanā. Sadarbībā ar nozaru asociācijām, Latvijas Darba devēju konfederāciju un citiem partneriem tehnikums izveidots par drošu, sakārtotu, mūsdienīgu izglītības iestādi ar modernu infrastruktūru. Regulāri tiek paplašināts izglītības programmu piedāvājums, tiek īstenotas modulārās programmas, ieviestas jaunas kvalifikācijas, izstrādātas programmas pieaugušajiem, nodrošināta ārpus formālās izglītības apguves novērtēšana. Vienlaikus direktore ir izcils pedagogs, kas ar labestību, patiesu iejūtību un cieņpilnu attieksmi izturas pret katru audzēkni, skolotāju, darbinieku, un nemitīgi rūpējas par profesionālās izglītības celšanu sabiedrībā, popularizējot tehnikuma sasniegumus.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska MK Atzinības rakstu saņēmusi par ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā būvniecības jomā. Direktore tehnikumu vada jau desmit gadu, un viņas vadībā tas izveidojies par lielāko būvniecības nozares profesionālās izglītības kompetences centru Latvijā. Sadarbībā ar uzņēmējiem un būvniecības nozares profesionāļiem, Daugavpils Būvniecības tehnikumam ir būtiska loma visa Latgales reģiona attīstībā.

Latvijas Darba devēju konfederācijas koordinētā Būvniecības nozares ekspertu padome augstu novērtē I.Ostrovskas devumu gan profesionālās izglītības attīstībā būvniecības nozarē, gan Daugavpils Būvniecības tehnikuma izaugsmes veicināšanā. Direktore ar savu darbu ir aktīvi sekmējusi profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Tehnikums sagatavo augsti kvalificētus speciālistus 23 akreditētās profesionālās izglītības programmās. Īsteno profesionālās vidējās, arodizglītības, tālākizglītības, pilnveides, neformālās izglītības programmas, kā arī ārpusformālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanu. 2018.gadā tehnikumā darbību uzsāka Pieaugušo izglītības centrs, kura viens no galvenajiem uzdevumiem ir izcilības un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem, kā arī organizējot seminārus profesionālās izglītības skolotājiem būvniecības nozarē.