ES fondi
Skolotāja ar bērniem skatās planšetē

Izglītības un zinātnes ministrija ir publicējusi Rīgas Stradiņa universitātes veikto pētījumu par emocionālās labbūtības novērtēšanas instrumentiem un to sekmēšanas programmām “Ekspertīze par emocionālās labizjūtas novērtēšanas un nodrošināšanas instrumentiem Latvijas izglītības iestādēs”. Pētījums veikts ar Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Pētījuma mērķis bija veikt ekspertīzi, sistēmisku pārskatu par Latvijā pieejamo emocionālās labbūtības novērtēšanas un nodrošināšanas instrumentiem un programmām, to izmantošanu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs dažādām izglītojamo grupām, pedagogiem, izglītības iestāžu atbalsta personālam un izglītojamo vecākiem, aizbildņiem, kā arī sniegt sistēmisku pārskatu par emocionālās labbūtības novērtēšanu un nodrošināšanu Igaunijā, Lietuvā un vismaz vēl divās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas vai OECD dalībvalstīs, to salīdzinot ar Latvijas situāciju un pieeju

Pētījums par emocionālās labbūtības novērtēšanas instrumentiem un to sekmēšanas programmām, tika īstenots secīgos posmos, pielietojot atbilstošas metodes: zinātniskās literatūras analīzi, dokumentu analīzi par iepriekšējo piecu gadu periodu, daļēji strukturētas intervijas ar ekspertiem un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem, izglītības iestāžu speciālistu aptauju.

Pētījums tika veikts no 2023. gada 28. augusta līdz 15. novembrim.