Jaunumi
Vienojas par Apvārsnis Eiropa ietvarprogrammas regulu un budžetu

2020. gada 28. septembrī Briselē notika Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padomes (COMPET) sēde par pētniecības jautājumiem. Padomē ES valstu pētniecības ministri panāca vienošanos par Apvārsnis Eiropa ietvarprogrammas regulu un gala budžetu, kas tagad ir gatavs apstiprināšanai Eiropas Parlamentā. Apvārsnis Eiropa programmai kopā ir piešķirts 90,9 miljardu eiro liels finansējums 2021.-2027. gadam, no kura 85,5 miljardi eiro būs pieejami daudzgadu budžeta ietvaros.

Konkurētspējas ministru padomes sēdē Latviju pārstāvēja un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto un valdībā apstiprināto mūsu valsts pozīciju pauda vēstniece Alise Balode, Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniece.

Latvija un ES dalībvalstu vairākums atbalstīja Apvārsnis Eiropa budžetu, kurā par 200 miljoniem eiro ir palielināts Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas finansējums.Programmas mērķis ir sniegt atbalstu un veicināt starpnozaru mobilitāti pētniekiem, kuri attīsta inovācijas un zinātnes attīstību. Piešķirtie līdzekļi ļaus papildus finansēt stažēšanās iespējas 1000 jaunajiem zinātniekiem. 

Konkurētspējas ministru padomē tika apspriesti arī starptautiskās sadarbības jautājumi, Apvārsnis Eiropa programmas atvērtība un nepieciešamība respektēt Eiropas stratēģisko autonomiju. Latvija piekrita Zviedrijas pozīcijai par iespēju trešajām valstīm piedalīties programmā atbilstoši regulas priekšlikumam. Latvija īpaši uzsvēra nepieciešamību uzsākt Apvārsnis Eiropa programmu savlaicīgi, lai mazinātu Covid-19 izraisītās krīzes ekonomisko un sociālo ietekmi, veicinātu Eiropas Atveseļošanās plāna līdzekļu racionālu izmantošanu un sinerģiju ar ES struktūrfondiem.