Pedagogiem
attēls

Šodien, 2020. gada 17. augustā, Sadarbības sanāksmē ir panākta vienošanās, ka akadēmiskā personāla atalgojums no 2020. gada 1. septembra tiks palielināts saskaņā ar pedagogu atalgojuma pieauguma grafiku.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau iepriekš informēja, ka ir gatava rast 2020. gadā nepieciešamo finansējumu 383 777 eiro apmērā augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, nodrošinot to IZM piešķirtā budžeta ietvaros.

Finansējums ir rasts Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas un Labklājības ministrijas pārraudzībā esošo augstskolu akadēmiskā personāla atalgojuma palielināšanai.

Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu augstskolu un koledžu pasniedzēju atalgojuma paaugstināšanas nodrošināšanai 2021. gadā un turpmāk ir iekļauts IZM prioritāro pasākumu sarakstā un tiks izskatīts Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā.

Kā zināms, no 2020. gada 1. septembra vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogu zemākā darba algas likme tiek palielināta no 750 eiro līdz 790 eiro par likmi jeb 30 stundu darba nedēļu.

Savukārt pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks augstākajai izglītībai paredz, ka 2020. gada 1. septembrī augstskolās un koledžās zemākās algu likmes pieaugs profesoriem līdz 1569 eiro (iepriekš 1530), asociētiem profesoriem līdz 1256 eiro (iepriekš 1225), docentiem līdz 1005 eiro (iepriekš 980), lektoriem līdz 805 eiro (iepriekš 785), asistentiem līdz 641 eiro (iepriekš 625).