Tikšanas ar latviešu skolu pārstāvjiem ASV

Ceturtdien, 14. jūlijā, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece vizītes laikā ASV tikās ar Jonkeru Latviešu pamatskolas un Ņūdžersijas skolu pārstāvēm, pārrunājot diasporai aktuālos jautājumus - kā atbalstīt pedagogus ar mācību materiāliem un profesionālās pilnveides aktivitātēm un kā aktīvāk piesaistīt skolēnus diasporas skolām.

“Uzturēt interesi par Latviju un stiprināt latviešu valodu un kultūru diasporas jauniešu vidū ir ļoti būtiski. Latviešu valoda ir viena no mūsu tautas pamatvērtībām un šodien, raugoties uz notikumiem pasaulē, varam skaidri redzēt, cik būtiski ir kopt un stiprināt šo vērtību. Saglabāt latviskumu ir mūsu visu kopīgais uzdevums, taču nav noslēpums, ka ārpus Latvijas to īstenot ir daudz sarežģītāk,” pauda Anita Muižniece.

Diasporas skolotājas uzsvēra, ka īpaši svarīga ir mācību materiālu pieejamība vieglajā valodā un sadarbība starp diasporas un Latvijas skolām. Tāpat tika ierosināts Latvijas mācību saturā vairāk iekļaut tēmas par vēsturiskiem un aktuāliem notikumiem diasporā. Diasporas skolas izrādīja interesi par mācību priekšmetu „Latvijas mācība”, kuru īsteno starptautiskās skolas Latvijā. Skolotājas uzsvēra, ka viņu lielākais uzdevums ir nevis sagatavot skolēnus eksāmeniem, bet uzturēt bērnu interesi par Latviju.