Jaunumi

richard gatley 533872 unsplashLatvijas uzņēmumi un zinātniskie institūti varēs piedalīties Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektos kosmosa tehnoloģijās. Iesniegt projektu pieteikumus ceturtajā konkursā varēs no šā gada 10.oktobra līdz 3.decembrim.

Lai potenciālie projektu pieteicēji varētu iepazīties ar pieteikšanās kārtību EKA projektos un uzdot sev interesējošajos jautājumus, 2.oktobrī plkst. 8.30 notiks seminārs. Tas notiks Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas telpās Paula Valdena ielā 5, Rīgā. Dalībai seminārā iespējams reģistrēties šeit.

EKA programmas mērķis ir atbalstīt ar kosmosa nozari saistītu tehnoloģiju pielietojumu, zinātnes un komercdarbības attīstību, lai pēc diviem gadiem Latvija varētu pievienoties EKA konvencijai kā pilnvērtīga EKA dalībvalsts.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 2 miljoni eiro. To varēs saņemt projektu īstenošanai šādās EKA programmas aktivitātēs:

  • lidojumu aparatūras/izstrādājumu (flight hardware) aktivitātes, kas saistītas ar EKA misijām;
  • pētniecības un attīstības aktivitātes, kas saistītas ar produktu vai tehnoloģiju (aparatūra vai programmatūra) izstrādi;
  • kosmosa pielietojumi, produkti un pakalpojumi, izmantojot esošo kosmosa infrastruktūru vai tādu, kura drīzumā būs operatīva;
  • sagatavošanās aktivitātes (pētījumi, priekšizpētes, lietotāju vajadzības vai tirgus izpēte), lai atbalstītu nacionālo konkurētspēju EKA programmās, kurās Latvija nākotnē varētu piedalīties;
  • izglītības aktivitātes.

Visi atlasītie projekti 100% apmērā tiks finansēti no Latvijas iemaksām EKA budžetā.

Šāda sadarbība ar EKA un Eiropas kosmosa industriju ir iespējama, pateicoties 2013.gada 15.martā Latvijas Republikas valdība noslēdz Eiropas Sadarbības valsts līgumu ar EKA, Latvijai kļūstot par EKA sadarbības valsti. Tas pavēra iespēju Latvijas zinātniskajām institūcijām, augstskolām un komercsabiedrībām iesaistīties EKA pētnieciskajos un izglītības projektos un programmās. Ņemot vērā jau iepriekš apstiprinātos projektus EKA programmās, Latvijas ar kosmosa saistītās industrijas attīstībā ir ieguldīti 3 242 219 eiro, kopumā finansējot 27 projektus.

Pasākums tiek īstenots ERAF projekta Nr.: 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

EKAlogo