Zinātne Zinātnes komunikācija iWATERMAP
iwatermap

19. janvārī Latvijā pirmo reizi notiks tiešsaistes pasākums, kurā pulcēsies ūdens nozares zinātnieki, politikas veidotāji, ūdenssaimniecības jomā strādājošo privāto, pašvaldību un valsts uzņēmumu pārstāvji, lai piedāvātu perspektīvas pētniecības idejas straujākai ūdens tehnoloģiju nozares attīstībai Latvijā un Eiropā. 

Pasākuma dalībnieki strādās starpdisciplinārās komandās, formulējot vienotu redzējumu par nozarei aktuālākajiem izaicinājumiem nacionālā un starptautiskā mērogā, ģenerējot pētniecības idejas, kas dotu pievienoto vērtību ūdens industrijai, un stiprinot savstarpējo sadarbību. 

Komandas strādās četros virzienos. Viens no tiem saistīts ar aprites ekonomiku ūdenssaimniecībā, vēršot uzmanību uz inovatīvām metodēm un rīkiem ūdens sadalas un izmantošanas optimizācijai dažādās nozarēs. 

«Pagājušā gada rudenī rīkojām darbasemināru privāto, valsts un pašvaldību uzņēmumu, valsts iestāžu un zinātniski pētniecisko organizāciju pārstāvjiem, lai uzklausītu ārvalstu ekspertu pieredzi un apspriestu nākotnes vīzijas notekūdeņu un notekūdeņu dūņu attīrīšanai un pārstrādei Latvijā un Eiropā. Tajā piedalījās vairāk nekā 50 cilvēku. Mūsu kopējais redzējums ir – 2030. gadā vairāk nekā 80% notekūdeņu dūņu Latvijā tiek pārstrādātas pēc aprites ekonomikas principiem, lai tās izmantotu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pilsētvides vajadzībām. Mūsuprāt, šāds mērķis ir reāls, ja tā īstenošanā sadarbojas zinātnieki, nozare un politikas veidotāji,» pauž Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks asociētais profesors Jānis Rubulis. 

Pasākumā komandas diskutēs un ģenerēs pētniecības idejas ilgtspējīgai ūdens apsaimniekošanai un ūdens infrastruktūras attīstīšanai, ņemot vērā vides un sociālekonomiskās problēmas. Aizvien aktuālāka problēma pasaulē kļūst ūdens piesārņojums, kas var ietekmēt cilvēku un dzīvnieku veselību, piemēram, radīt endokrīnās sistēmas traucējumus. Tādēļ komandas spriedīs par ūdens ietekmi uz veselību un meklēs potenciālus novatoriskus risinājumus tehnoloģijām, kas garantētu nemainīgi augstu ūdens kvalitāti. 

Pasākums tiek rīkots Interreg Europe projektā «iWatermap», ko īsteno deviņi partneri no Latvijas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Rumānijas un Čehijas. Latviju projektā pārstāv RTU un Izglītības un zinātnes ministriju. «iWatermap» mērķis ir atbalstīt inovatīvas politikas iniciatīvas ūdens tehnoloģiju sektorā un palielināt šī sektora inovāciju ekosistēmas dalībnieku kritisko masu. Tas tiek panākts, veicinot  starpdisciplināru un starpreģionu sadarbību, mijiedarbību dažādu ieinteresēto pušu starpā, klasteru veidošanu. 

Plānots, ka martā tiks rīkota vēl viens darba seminārs, kur kopā ar mentoriem komandu dalībnieki padziļinātāk strukturēs pētniecības idejas, kā arī sagatavos projektu pieteikumu koncepta ziņojumus atbilstoši  Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa pētniecības programmu prasībām.