IKT projekta koordinatore

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) šodien, 2020. gada 12. jūnijā, izsludinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās Eiropas Savienības (ES) fondu programmas ceturto atlases kārtu. Zinātniskās institūcijas un komersanti projektu iesniegumus var iesniegt no 13. jūnija līdz 12. augustam.

Zinātniskajām institūcijām un komersantiem praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai pieejami gandrīz 16,9 miljoni eiro, no tiem 15,9 miljonus finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Ar ES fondu atbalstu tiks veikti pētījumi, kuru rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģiju tiesības – patenti un citi nemateriālie aktīvi, intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgumi, izstrādāti prototipi jauniem produktiem vai tehnoloģijām, radītas jaunas nekomercializējamas ārstniecības un diagnostikas metodes, oriģināli zinātniskie raksti vai sasniegti citi pētījuma specifikai atbilstoši rezultāti. Atbalstu praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai varēs saņemt gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan nesaistītos projektos.

Vairāk informācijas CFLA tīmekļvietnē.