Jaunumi

orlova maria 107939 unsplash

Latvijas pētniecības organizācijas, kas reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, līdz 2019. gada 3. septembrim aicinātas pieteikties starptautiskā pētniecības konkursā “Kultūras mantojuma saglabāšana, aizsardzība un izmantošana”. Latviju konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot finansiālo atbalstu mūsu valsts dalībniekiem.

Konkurss tiek organizēts kopējās programmēšanas iniciatīvas “Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai (CH)” ietvaros. Projektu konkurss ietver 4 galvenās tēmas:

  • pārmaiņu analīze un modelēšana;
  • ilgtspējīga aizsardzība un vērtību uzlabošana;
  • apdraudēta kultūras mantojuma pārvaldība;
  • slāņveida saglabāšana.

Pētniecības konkursa mērķis ir attīstīt jaunas, uz pētniecību balstītas sistēmas, kas ietver zināšanas, koncepcijas un vērtības, lai palīdzētu pārvaldīt notiekošās un savstarpēji saistītās izmaiņas, kas ietekmē kultūras mantojumu saistībā ar tās fizisko un sociālo vidi.

Plašāka informācija par pētniecības konkursu pieejama šeit.

Par atbalstāmajām izmaksām šeit

Projekta konsorcija sastāvā ir jābūt trīs atsevišķu valstu partneriem, bet maksimālais partneru skaits ir pieci.

Kontaktpersona: Kaspars Karolis, Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts, tālr. 67047996, e-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv.

Atbalsts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM).