1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītojamie, kuri veselības stāvokļa dēļ var tikt atbrīvoti no pārbaudījumiem, izglītojamo likumiskie pārstāvji, izglītības iestādes, ārsti, pašvaldības un ministrijas (kuru padotībā atrodas izglītības iestādes)

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts paredz optimizēt procedūru lēmuma pieņemšanai par izglītojamā atbrīvošanu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts līdz izsludināšanai VSS jūlija mēnesī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par to rakstiski

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi:   Ingrida.Kamarute@visc.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja Ingrīda Kamarūte