Studiju un studējošā kredīti

2020. gadā ieviesta jauna studiju un studējošā kreditēšanas sistēma

Jaunās sistēmas priekšrocības:

• atcelta prasība par otro galvotāju - galvojumu sniedz finanšu institūcija “Altum” portfeļa garantijas instrumenta veidā;
• vienkāršotas procedūras, paātrināta kredītu saņemšana;
• pakalpojuma digitalizācija, iespēja līgumu noslēgt attālināti, izmantojot e-parakstu;
• nav studiju kredīta griestu – maksimālais studiju kredīts būs studiju maksas apmērā;
• valsts turpinās subsidēt studiju kredīta procentu maksājumus studiju laikā un gadu pēc absolvēšanas;
• abiem vecākiem 30% apmērā dzēsīs studējošā kredītu par bērna piedzimšanu vai adopciju (šobrīd tiek dzēsts kredīts vienam no vecākam)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”

Plašāku informāciju par pieteikšanās nosacījumiem meklējiet ALTUM tīmekļvietnē

Pieteikšanās