1

Dokumenta veids

Informatīvā ziņojuma projekts (turpmāk – informatīvais ziņojums).

2

Dokumenta nosaukums

“Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam”

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4

Dokumenta mērķgrupas

Informatīvais ziņojums attiecas uz zinātniskajām institūcijām, augstākās izglītības iestādēm, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Pārresoru koordinācijas centru, uzņēmumiem un sabiedrību kopumā.

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvā ziņojuma mērķis ir mērķis ir nodrošināt sabiedrībai, pētniekiem, uzņēmumiem, politikas veidotājiem un citām mērķa grupām brīvi pieejamu zinātnisko informāciju (tostarp zinātniskās publikācijas un pētniecības datus) un veicināt padziļinātu sabiedrības iesaisti pētniecības procesos.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Informatīvo ziņojumu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada septembra beigās.

7

Dokumenti

 

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties informatīvā ziņojuma izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski. 

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv

10

Cita informācija

Nav.

11

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts Aleksandrs Mārtiņš Blūms, tālr. 67047798, e-pasta adrese: aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv