EKA Padome

  • Kaspars Karolis, IZM nozares eksperts
  • Mārtiņš Jansons, EM Inovāciju nodaļas vadītāja vietnieks
  • Angelina Bekasova, EM Inovāciju nodaļas vecākā eksperte

EKA Industriālās politikas komiteja

  • Gunārs Bajārs, LIAA Vadošais eksperts (tehnoloģiju skauts viedo materiālu jomā)
  • Andrejs Berdņikovs, LIAA (tehnoloģiju skauts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā)

EKA Starptautisko  lietu komiteja

  • Lauma Muižniece, LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore

EKA Zemes novērošanas programmu valde

  • Raimonds Kašs, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktora p.i.

EKA Kosmosa Situācijas  apzināšanas programmu valde

  • Kaspars Karolis, IZM nozares eksperts

EKA Pieprasītājas puses programmas priekšēdētājs

  • Kaspars Karolis, IZM nozares eksperts

EKA Tehnoloģiju harmonizācijas padomdevējgrupa

  • Pauls Irbins, Latvijas Kosmosa industrijas asociācijas prezidents