Izglītības un zinātnes ministrija jau ceturto gadu, veidojot kalendāru un izstādi #ZinātneLatvijai, stāsta par mūsu zinātniekiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un iedvesmo jaunradei.

Kalendāra #ZinātneLatvijai 12 mēnešos izcilu un inovatīvu pētniecību dažādās zinātnes nozarēs atklāj 14 personības:

 1. ķīmijas zinātniece Dr.chem. Iveta Pugajeva (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “Bior”),
 2. kompozītmateriālu konstrukciju pētnieks Dr.sc.ing. Kaspars Kalniņš (Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālu un konstrukciju institūts),
 3. onkologs Dr.med. Arvīds Irmejs (Rīgas Stradiņa universitāte),
 4. socioloģijas pētniece Ph.D. Liene Ozoliņa (Latvijas Kultūras akadēmija),
 5. industriālie doktoranti Rūdolfs Rumba un Jānis Braunfelds (RTU),
 6. sabiedriskās zinātnes pētniece Ph.D. Baiba Prūse (Vides risinājumu institūts, Venēcijas Ka’Foskāri (Ca’Foscari) universitāte),
 7. biomīmikrijas pētniece Dr.sc.ing. Ruta Vanaga (RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu  institūts),
 8. izglītības zinātņu pētnieces Dr.paed. Zanda Rubene un Dr.paed. Linda Daniela (Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas,  psiholoģijas un mākslas fakultāte),
 9. mākslīgā intelekta pētnieks Dr.sc.ing. Sergejs Kodors (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženierzinātņu institūts),
 10. farmakoloģijas pētniece Dr.med. Baiba Jansone (LU Farmakoloģijas katedra),
 11. veterinārmedicīnas pētnieks Dr.med.vet. Armands Vekšins (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskais institūts),
 12. elektronikas un datorzinātņu pētnieks Dr.sc.ing. Kaspars Ozols (Elektronikas un datorzinātņu institūts).