Kalendārs #ZinātneLatvijai2023

Izglītības un zinātnes ministrija jau sesto gadu veido kalendāru un izstādi #ZinātneLatvijai, kas stāsta par Latvijas zinātniekiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un iedvesmo jaunradei.

Kalendārs “Zinātne Latvijai 2023” aicina iepazīties ar 12 neatkārtojamām un aizraujošām zinātnes personībām. Ar saviem pētījumiem tik dažādās zinātnes jomās – literatūra, ģenētika, materiālzinātne, mūzika, kosmoss, virtuālās realitātes tehnoloģijas, militārā un veterinārā medicīna, bioloģija un fizika – Latvijas zinātnieces un zinātnieki ir paplašinājuši zināšanu apvārsni ne tikai sev, bet arī mums visiem.

Kalendāra #ZinātneLatvijai2023 12 zinātnes personības:

 • Ph. D. Anna Kļučņika (molekulārās bioloģijas zinātniece Lielbritānijas uzņēmumā “Laverock Therapeutics”)
 • Mg. phys. Kristaps Paļskis (Rīgas Tehniskās universitātes  (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) studiju programmas “Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” doktorantūras students, Eiropas kodolpētījumu organizācijas CERN pētnieks)
 • Mg. sc. ing. Anda Barkāne (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta pētniece un doktorante)
 • Dr. phys. Aleksejs Zolotarjovs (LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Optisko materiālu laboratorijas vadītājs)
 • Mg. sc. biol. Ēriks Krūze (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks)
 • Dr. sc. ing. Linda Lancere (Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas pētniece)
 • Kārlis Rācenis (Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra ārsts – internists, Rīgas Stradiņa universitātes Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra doktorants un pētnieks)
 • Dr. philol. Zita Kārkla (literatūrzinātniece un kritiķe, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece)
 • Dr. biol. Jānis Stāvusis (ģenētiķis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētnieks)
 • Dr. sc. ing. Inese Vārna (LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošā pētniece)
 • Dr. med. vet. Līga Kovaļčuka (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta asociētā profesore un vadošā pētniece)
 • DMA Krists Auznieks (docētājs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra rezidējošais komponists)