1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).
2. Dokumenta nosaukums

“Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”

3. Politikas joma, nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Izglītības iestādes, kas īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekts izstrādāts, lai aktualizētu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības programmās. Noteikumu projekta spēkā stāšanās paredzēta pakāpeniski – regulējums attiecībā uz mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību izglītojamiem attiecīgajās speciālās pamatizglītības programmās 2., 5. un 8. klasē stāsies spēkā 2021. gada 1. septembrī, bet attiecībā uz mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību izglītojamiem attiecīgajās speciālās pamatizglītības programmās 3., 6. un 9. klasē stāsies spēkā 2022. gada 1. septembrī.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada novembra sākumā.
7. Dokumenti

Noteikumu projekts
Noteikumu projekta 1. pielikums
Noteikumu projekta 2. pielikums
Noteikumu projekta anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: anita.sfalka@visc.gov.lv
10. Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Speciālā izglītības nodaļas  vadītāja Anita Falka, tālr. 67212240, e-pasta adrese: anita.sfalka@visc.gov.lv