Lai veicinātu kvalitatīvu plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī atvieglotu pašvaldību darbu, ir izstrādāti vairāki palīginstrumenti darba ar jaunatni sistēmas attīstības plānošanai pašvaldībās: 

  • 2008.gadā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi "Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās". Tos pašvaldība var izmantot, lai izvērtētu esošo situāciju darbā ar jaunatni, identificētu jomas darba ar jaunatni īstenošanā, kurās nepieciešams veikt uzlabojumus, kā arī pilnveidotu mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu. 
  • Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus par attīstības programmu izstrādi reģionālā un vietējā līmenī, kuri sniedz skaidrojumus kvalitatīvas attīstības programmas izstrādei pašvaldībās un skaidro attīstības programmas struktūru.