Direktors Malnavas koledžā

Amata mērķis: Vadīt un nodrošināt Malnavas koledžas darbu atbilstoši Malnavas koledžas nolikumā noteiktajiem darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem.

Pieteikšanās termiņš: 26.09.2020.

Laika periods: uz nenoteiktu laiku

Atalgojums: 2203 EUR

Plašāk

 


Rezultāti

 • Atklātā konkursa rezultātā Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperta amatā ar 2020.gada 14.septembri uz noteiktu laiku iecelts Kaspars Šteinbergs
 • Atklātā konkursa rezultātā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta – projekta vecākā eksperta starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos amatā ar 2020.gada 14.septembri uz noteiktu laiku iecelta Anna Leiškalne
 • Atklātā konkursa rezultātā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta - projekta vecākā eksperta starptautiskās sadarbības un diasporas amatā ar 2020.gada 16. jūniju un noteiktu laiku iecelts Krišs Ēlerts.
 • Atklātajā konkursā rezultātā Iekšējā audita nodaļas vecākā auditora amatā ar 2020.gada 15.jūniju uz nenoteiktu laiku iecelts Raitis Krūze. 
 • Atklātais konkurss uz Juridiskā un nekustamā īpašuma departamenta juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku) ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātajā konkursā uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadošā vecākā eksperta - projektu vadītāja ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku) 2020. gada 6. maijā iecelta Sanda Kaša.
 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.
 • Atklātais konkurss uz Komunikācijas nodaļas vecākā konsultanta amatu ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā (uz noteiktu laiku) 2020.gada 13.janvārī iecelta Inta Cinīte.

 • Atklātajā konkursā  (uz nenoteiktu laiku) 2020.gada 2.janvārī iecelts Lauris Liepiņš.

 • Atklātais konkurss uz valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātie konkursi uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatiem, ir noslēgušies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā)  valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta (vispārējās izglītības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperta (RIS3 jomā: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) amatu: 2019.gada 19.septembrī amatā iecelta Sarmīte Mickeviča.

 • Aklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta vecākā eksperta (augstākās izglītības un zinātnes attīstības jomā) valsts civildienesta ierēdņa amatu, ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātais konkurss uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperta amatu: 2019.gada 18.septembrī amatā iecelta Inese Indričāne.

 • Atklātais konkurss uz Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta amatu: 2019.gada 16.septembrī amatā iecelta Vija Sapežinska.

 • Atklātais konkurss uz Struktūrfondu departamenta eksperta amatu (vispārējās izglītības attīstības jomā) ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Atklātajā konkursā Rīgas Celtniecības koledžas direktora amatā 2019.gada 7.augustā iecelts Normunds Grinbergs.