1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojums

2.

Dokumenta nosaukums

Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas un Priekuļu tehnikuma izglītojamie, pedagogi un darbinieki

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību akta projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības attīstību Vidzemes reģionā, nodrošinot vienotu valsts pārvaldību divu netālu esošo izglītības iestāžu tālākai attīstībai, pārņemot valsts padotībā Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu un pievienot to valsts izglītības iestādei Priekuļu tehnikumam, saglabājot PIKC statusu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Rīkojuma projekts tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabineta tuvākajā sēdē

7.

Dokumenti

Rīkojuma projektsanotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Aicinām iepazīties ar rīkojuma projektu un iesniegt atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Dainis.Bilmanis@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas

Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta

juriskonsults Dainis Bīlmanis