1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Mārupes vidusskolas pedagogi un skolēni.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekta mērķis ir piešķirt valsts ģimnāzijas statusu Mārupes vidusskolai.
Ministru kabineta rīkojuma projekta būtība ir valsts ģimnāziju tīkla pieejamības palielināšana Rīgas plānošanas reģionā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta rīkojuma projekts tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmes tuvākajā sēdē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projektsanotācijapielikums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Aicinām iepazīties ar Ministru kabineta rīkojuma projektu un iesniegt atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

eriks.sika@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības departamenta vecākais eksperts Ēriks Sīka.