1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministrijas, kuru pārraudzībā ir valsts dibinātas augstskolas; fiziskas personas, tostarp arī ārvalstnieki, kuri kandidē uz Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļa amatu; sabiedrības pārstāvji, kuri rekomendē kandidātus un izvirza atlases komisijas darbā savus pārstāvjus; Ministru kabinets, atlases komisijas locekļi, neatkarīgie novērotāji, nozares eksperti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikt tiesisku regulējumu par Ministru kabineta izvirzāmo valsts augstskolas padomes locekļu kandidātu atlasi, vērtējot šo kandidātu atbilstību noteiktajām prasībām un profesionālo kompetenču atbilstību valsts augstskolas stratēģiskajai vadībai nepieciešamajās jomās, šo kandidātu virzību Ministru kabinetā izskatīšanai un apstiprināšanai kā Ministru kabineta virzītus pārstāvjus valsts augstskolas padomes sastāvā, kā arī Ministru kabineta izvirzīto padomes locekļu atsaukšanas kārtību.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots virzīt kā Ministru kabineta lietu un pēc noteikumu projekta saskaņošanas, tiks nodrošināta tā virzība izkratīšanai Ministru kabinetā indikatīvi 2021. gada augusta beigās/septembra sākumā.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi anita.depkovska@izm.gov.lv.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi anita.depkovska@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs.