1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts  “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rīkojuma projekta mērķgrupa ir Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pedagogi un izglītojamie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašlaik valsts ģimnāziju tīkls nav pietiekami attīstīts visā Latvijas teritorijā. Piešķirot ģimnāzijai valsts ģimnāzijas statusu, tiks panākta arī valsts ģimnāziju pieejamības un to tīkla palielināšana Valmierā un Vidzemes plānošanas reģionā.

Rīkojuma projekta mērķis ir piešķirt valsts ģimnāzijas statusu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai.

Rīkojuma projekta būtība ir valsts ģimnāziju tīkla pieejamības palielināšana Valmierā un Vidzemes plānošanas reģionā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumenta izstrādes laiks ir no 2019.gada 14.janvāra līdz 2019.gada 29.martam.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta rīkojuma projekts  “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai” (.docx);

2. Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx);

3. Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var iepazīties ar Ministru kabineta rīkojuma projektu ministrijas mājaslapā un iesniegt ministrijai priekšlikumus minēto dokumentu pilnveidei.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Līdz 09.04.2019. Kontaktpersona: Ēriks Sīka, eriks.sika@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības departamenta vecākais eksperts Ēriks Sīka