1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts). 
2. Dokumenta nosaukums Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
3. Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība.

4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz izglītības iestāžu  vispārējās izglītības programmu (izņemot pirmsskolas izglītības programmu) īstenošanā iesaistītajiem  pedagogiem, 1.-12. klašu izglītojamajiem un viņu vecākiem.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par 2021. /2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku mērķis ir noteikt mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
Noteikumu projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā, un tajā ietvertais regulējums piemērojams no 2021. gada 1. septembra.

7. Dokumenti

Noteikumu projekts

Anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus līdz šā gada 27.novembrim ieskaitot lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv, tālr. 67047817
10. Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta  eksperte Dzintra Mergupe-Kutraite, e-pasta adrese:  dzintra.mergupe-kutraite@izm.gov.lv