1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24.augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz zinātniskā doktora grāda pretendentiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojuma Nr. 382 “Par konceptuālo ziņojumu “Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu”” (turpmāk – rīkojums) 3. punktu. Rīkojuma 3. punktā ir noteikts uzdevums Izglītības un zinātnes ministrijai veikt grozījumus normatīvajos aktos par kredītam pielīdzinātajām stipendijām zinātniskā grāda ieguvei. Ņemot vērā doto uzdevumu, ir sagatavots noteikumu projekts, paredzot no  Noteikumiem Nr. 740 svītrot normas par kredītam pielīdzinātajām stipendijām zinātniskā grāda ieguvei.

Konceptuālais ziņojums.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt VSS decembrī, saskaņot un 2020. gada 1. janvārī noteikumiem jāstājas spēkā.

7.

Dokumenti

Anotācija (.docx)

Noteikumu projekts (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvju lūgums līdz 10. decembrim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: nadezda.mazure@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte N. Mazure, tālr. 67047940, e-pasts: nadezda.mazure@izm.gov.lv