Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” īstenošanas noteikumi”.

Noteikumu projektu sagatavoja A.Ņetjosins, Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departaments,

67047977, aleksejs.netjosins@izm.gov.lv